REACH

Avrupa standartları çalışmalarında yenilikler sunan firmamız Berk Kimya, REACH yönetmeliğine gereken önem ve desteği müşterilerine sunmaktadır. İthal edilen kimyasal maddeler ile ilgili gereken bilgi ve dökümanları değerlendirerek, değerli müşterilerine yardımı olmaktadır. Berk Kimya, REACH mevzuatına uyum ve mevzuat koşullarını TÜRK kimya sektörünün avantajı haline çevirebilmeyi hedeflemiştir.

Avrupa, Uzak Doğu, ve dünyanin farklı bölgelerinden ithal edilen ürünlerimizin çevre ve insan sağlığı açısından firmamız tarafindan dikkate alınarak, tedarik zinciri yapısını güvenli ve sağlıklı bir hizmet anlayışı içinde sunmayı hedeflemektedir.

REACH Nedir?

Avrupa Birliği’nde kimyasallara ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007'’de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) (European Chemicals Agency – ECHA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.

 

Berk Kimya ©  . Her hakkı saklıdır.