Yüzey Aktifler

  • LABSA
  • SLES
  • Alfa Olefin Sülfonat
  • Sülfosüksinatlar
  • Esterquat&Quartamin
  • Alkil Glikosidler 
  • Cocoamid DEA
  • Betain %35-45
  • Nonilfenoletoksilatlar- NP 10,8,6
 

Berk Kimya ©  . Her hakkı saklıdır.